રહસ્યકથા

અનુક્રમણિકા

:::SOURCE:::

4 thoughts on “રહસ્યકથા

Add yours

 1. પ્રિય મિત્ર,
  નમસ્કાર.
  તમે કરેલ સરાહનીય કાર્ય સામે કેટલાક એવાય બ્લોગર છે જે સાહિત્યચોરી કરી પોતાના નામે ચઢાવે છે. અહીં reblogged કરી તમે જે તે લેખકોને ક્રેડિટ મળે તે માટે પ્રશંસનીય કામ કર્યું છે. મારી આ થ્રિલર નોવેલને પોતાને નામે કેવી રીતે ચઢાવી દીધી છે તેનું ઉ.દા તો સાથસાથ તમે કરેલ સુંદર કાર્યનાં ઋણ સ્વીકાર સાથે નીચે પોસ્ટમાં મારા બ્લોગ ઉપર રજુ કર્યા છે. લિંક મોકલું છું. હેતુ અન્ય લેખક મિત્ર સજાગ રહે એ પણ ખરો જ. આભાર અને અભિનંદન.

  https://kcpatel.wordpress.com/188-2/

  Like

  1. Bhai shree Kamlesh Patel

   મારું કામ પણ આ મુસાભાઈ જેવું છે.

   ઈંટરનેટમાંથી બધું ભેગું કરી ઈંટરનેટને જ પાછું આપું છું, પણ મુસાભાઈની જેમ જ કહું છું કે “આમા મારૂં કાંઈ નથી.”

   https://rkdgroup.wordpress.com/disclaimer/

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

<span>%d</span> bloggers like this: