સુરેશ શેલાર-સંઘર્ષ કરી સપનાં કર્યાં સાકાર

મુંબઈ સમાચાર તા 4/10/2016 સંઘર્ષ કરી સપનાં કર્યાં સાકાર વાત મળવા જેવા માણસની - સપના દેસાઈ શમણાં તો પંખીની જાત. બૃહન્મુંબઇ ઇલેક્ટ્રિક સપ્લાય ઍન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટ અંડરટેકિંગ (બેસ્ટ)માં ચોથી શ્રેણીના કર્મચારી સુરેશ શેલારને આ કહેવતની ખબર છે કે નહીં એની ખબર નથી. જોકે, નોકરી કરતાં કરતાં પોતાનો શોખ પૂરો કરવા તેણે જે જહેમત ઉઠાવી છે એ... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: